עיריית ביתר עילית
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים

עיריית ביתר עילית מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
לצפייה במסמך הקול הקורא - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. נספח ג' - הצהרת המועמד בדבר נכונותו להציע מחיר הנמוך ב- 10% לפחות – ממחירון משרד הבינוי והשיכון/ מחירון דקל/ מחירון החשב הכללי - הורדה
2. נספח ד' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים - הורדה


נכון ליום ה- 30/12/2021 ההרשמה למאגר היועצים לא הוגבלה בזמן.
עם זאת העירייה תהיה רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר העירוני.
היועצים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר העירוני.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו במייל - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
שלום לך יועץ יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".