מועצה מקומית עמנואל
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים

המועצה המקומית והחברה הכלכלית עמנואל מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
לצפייה במסמך הקול הקורא - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמך הבא טרם תחילת תהליך הרישום:
1. נספח א' - תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים - הורדה
2. נספח ב' - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - הורדה


נכון ליום ה- 09/01/2022 ההרשמה למאגר היועצים פתוחה ללא הגבלה.
עם זאת, המועצה תהא רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר המועצה.
היועצים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר המועצה.


לפניות מקצועיות בתחומי הנדסה - לחצו כאן
לפניות מקצועיות בתחומים אחרים - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
שלום לך יועץ יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".