איגוד ערים איזור חיפה - ביוב - יועצים
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים
ביטחון
0 תחומים
יועצים בתחום הביטחון
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים בתחום כיבוי אש
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים למשק לשעת חירום, ביטחון וסייבר
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
הנדסה ותשתיות
0 תחומים
אדריכלים / אדריכלי נוף / אדריכלי בניין
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצי בטיחות
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצי קרקע
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצי תהליך טיפול בשפכים ובוצה יועצי איכות שפכים ואיכות מים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים / מתכננים / מפקחים בתחום מכוני טיהור שפכים ותשתיות מים וביוב ובתחום החשמל
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים אקוסטיים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים בתחום בקרת איכות/אבטחת איכות ISO
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים הידרולוגיים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים למערכות אנרגיה סולארית
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים לתחום חסכון באנרגיה וממונה אנרגיה
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים לתחום ציוד ביוגז במט"ש
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
מודדים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
מנהלי פרויקטים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
מעצבי פנים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
מתכנני ויועצי GIS
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
מתכנני קונסטרוקציה
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
שמאים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
כללי
0 תחומים
אנשי כספים / כלכלנים
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
אנשי מחשוב
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצי ביטוח
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים כלכליים לשירותי הגדלת הכנסות והעמקת גבייה
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים לכתיבת נהלי עבודה
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
יועצים משפטיים בתחום מכוני טיהור שפכים
תנאי סף
נדרש ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותים לגופים ציבוריים (רשויות מקומיות, איגודי ערים וכיו"ב), ובעל ניסיון מוכח בעריכת מכרזים בנושאי תשתיות/מכוני טיהור
סוכן ביטוח בתחום העיסוק של המט"ש
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
סוכני נסיעות
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום
שירותי תמלול
תנאי סף
נדרש לפחות 4 שנות ניסיון בתחום