מועצה אזורית מגידו
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של ספקים

מועצה אזורית מגידו מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המועצה.
לצפייה במסמך הקול הקורא - לחצו כאן


נכון ליום ה- 06/10/2021 ההרשמה למאגר הספקים לא הוגבלה בזמן.
עם זאת, המועצה תהיה רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר המועצה.
הספקים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר המועצה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו במייל - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
logo
שלום לך ספק יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".