מועצה אזורית משגב - יועצים
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים
איכות סביבה
0 תחומים
פסולת ומיחזור - תכנון ובקרת תפעול
תנאי סף
נסיון של 3 שנים לפחות
ארגון ושיטות (מחשוב, אסטרטגיה, דיגיטציה)
0 תחומים
GIS
תנאי סף
בעל תעודה המעידה על סיום קורס בתחום המיפוי הגאוגרפי בהיקף מצטבר של 200 שעות לפחות. ניסיון מוכח של שנה לפחות החל מ- 2012 במתן שירותי מיפוי באמצעות תוכנת ArcGIS Desktop ו/או בתכנת AutocadMap ואופיס בשלוש רשויות מקומיות בחמש השנים האחרונות
מערכות מידע - מערכות ליבה רשותיות
תנאי סף
ניסיון של לפחות 10 שנים בניהול ופיקוח פרויקטים ברשויות לרבות אפיון מערכת, כתיבת מכרזים, ליווי והטמעת מערכות
תכנון אסטרטגי
תנאי סף
בעל תואר שני בתכנון ערים בעל ניסיון בתהליכים אסטרטגים במרחב הכפרי של לפחות 10 שנים
ביטוח
0 תחומים
יועץ ביטוח
תנאי סף
לפחות שנתיים נסיון מוכח בייעוץ ביטוחי למועצה אזורית אחת לפחות. ניסיון מוכח ביעוץ ביטוחי של רשויות מקומיות לפחות 3 שנים. ניסיון של שנה לפחות ביעוץ ביטוחי לתאגידים עירוניים-לפחות לתאגיד אחד
ביטחון
0 תחומים
חירום וביטחון - לצפיה בתנאי הסף
המציע (או מי שישמש כיועץ המוביל מטעם מציע שהוא תאגיד) בעל תעודת -תואר ראשון מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד מהתחומים הבאים: מדעי החברה (למעט כלכלה), מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה ארגונית, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית, או בעל תעודת תואר שני בתחומים אלה מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל. ליווי תהליכי פיתוח ארגוני של לפחות ארבעה "תהליכי ליבה", ברשויות מקומיות במהלך שש השנים האחרונות, ובנוסף, המציע ליווה את אחת הרשויות המקומיות אותם ציין לפחות שנתיים במצטבר בשש השנים האחרונות בתהליך ליבה אחד לפחות. תהליכי ליבה הינם: מיפוי ואפיון צרכי הרשות; מתן מענה רשותי באמצעות העמקה בתרחיש הייחוס בהתאם לאיומים ברשות בזמן חירום; בניית מבנה ארגוני לתרחיש הייחוס; כתיבת נהלים רשותיים בתחום החירום; הכשרת והדרכת בעלי תפקיד בתחום החירום; בניית תכניות עבודה רשותיות לחירום כולל מעקב ובקרה; הטמעת תהליך ארגוני בתחום החירום; הובלת תהליך ארגוני ובניית מסוגלות והיערכות לשעת חירום.
הדרכה
0 תחומים
הנחייה וקורסים להתנהלות כלכלית
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בהעברת קורסים בנושאי כלכלה
הנחיית קורסים והדרכות למגזר הכפרי
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בהעברת קורסים והדרכות למגזר הכפרי
ייעוץ לחיילים משוחררים
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בייעוץ לחיילים משוחררים
ייעוץ למשכנתאות
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בתחום המשכנתא
לווי מנהלים/ קואוצ'ינג - לצפיה בתנאי הסף
תואר שני באחד מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה ארגונית, הנדסת תעשייה וניהול, מדיניות ציבורית ומנהל עסקים עם התמחות בהתנהלות ארגונית. יתרון לבעלי הכשרה בתחום הייעוץ הארגוני והתכנון האסטרטגי. לחילופין תואר אקדמי וניסיון בתפקיד ניהולי בכיר בשלטון המקומי של חמש שנים לפחות. ליווי תהליכי פיתוח ארגוני של לפחות ארבעה "תהליכי ליבה", ברשויות מקומיות במהלך שש השנים האחרונות. תהליכי ליבה הינם: גיבוש חזון מטרות ויעדים, ביצוע מיפוי ואבחון ארגוני כולל, פיתוח שגרות ניהול ויכולות ניהול, בניית תהליכי עבודה מתאימים באגפים ממוקדים כגון: משאבי אנוש, כספים, הנדסה, שפ"ע, חינוך, רווחה, חירום וביטחון וכדומה, הטמעת מבנה ארגוני כוללני - הובלת שינויים פרסונליים ובניית ההסכמות והתמיכה, בניית תוכניות עבודה מקושרות תקציב, כולל מעקב ובקרה, בניית מערך מדידה ובקרה כלל רשותיים. על היועץ לצרף מכתבי המלצה מהרשויות בהן בוצע ליווי תהליך הפיתוח הארגוני.
מדריכים / מרצים - לכידת נחשים
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - מים וביוב
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - משובים וסקרים
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי והצגת פרויקטים שבוצעו בתחום
מדריכים / מרצים - ניהול אקדמי
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - ניהול חופים
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - פיקוח וצילום צנרת
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי כללים כספיים של נש"מ ועל פי טבלת מחירי נש"מ ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - פיקוח סביבתי
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - פיקוח עירוני
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי כללים כספיים של נש"מ ועל פי טבלת מחירי נש"מ ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - פיתוח אזורי
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
מדריכים / מרצים - פיתוח ארגוני
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בניהול הדרכה.
נושאים כלכליים וימי עיון
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום הרלוונטי
רישוי עסקים
תנאי סף
הכשרה ו/או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש"מ (תקשי"ר וחוזרים) להעסקת יועצים ו/או מרצים ועל פי טבלת מחירי נש"מ. הקריטריונים לבחירת יועץ יכללו, בין השאר, ניסיון ברשויות המקומיות בתחום הרלוונטי, הכרת רשויות ומחלקות רישוי עסקים, ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש (5) שנים בתחום רישוי עסקים והמלצה על ידי מנהל האגף
הנדסה ותשתיות
0 תחומים
אדריכלים - מבנים ותב"ע
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית לאדריכלות המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע של מבני ציבור ותב"ע (מוקדם , מפורט, הליכי רישוי ופיקוח עליון) של לפחות חמישה פרוייקטים בשלוש השנים הקודמות להגשת ההצעה, אשר הושלמו על ידו באופן ישיר עבור רשות מקומית/ מזמין ציבורי.
אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית
תנאי סף
בעל/ת וותק של עיסוק בתחום של 5 שנים לפחות. במהלך ה-5 השנים האחרונות ייעץ/ניהל/פיקח על לפחות 2 פרויקטים בתחום בהיקף כספי כולל של 4 מלש"ח לפחות.
אקוסטיקה
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע (מוקדם , מפורט ופיקוח עליון) של לפחות חמישה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים האחרונות.
בטיחות
תנאי סף
מהנדס בעל הכשרה בתחום הבטיחות – תואר ראשון או שני  ממוסד אקדמי מוכר בארץ,  או תואר ראשון  או שני ממוסד אקדמי  מוכר בחו"ל.
ביסוס וקרקע
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע (מפורט ופיקוח עליון ) של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
מדידות
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח של לפחות  שלוש שנים בתחום.
מיזוג אויר ואוורור
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע ( מוקדם , מפורט ופיקוח עליון ) של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
נגישות
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
נוף ואגרונומיה
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע של לפחות חמישה פרוייקטים בשלוש השנים הקודמות להגשת ההצעה, אשר הושלמו על ידו באופן ישיר עבור רשות מקומית/ מזמין ציבורי.
ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בניהול ופיקוח של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
קונסטרוקציה
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע ( מוקדם , מפורט ופיקוח עליון ) של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
שמאות מקרקעין
תנאי סף
חבר לשכת השמאים תעודת שמאי מקרקעין. לפחות 5 שנות ניסיון מוכח בתחום
תברואה - תכנון ופיקוח מים וביוב
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע ( מוקדם , מפורט ופיקוח עליון ) של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
תכנון תאורה תקשורת וחשמל
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע ( מוקדם , מפורט ופיקוח עליון ) של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
תנועה וכבישים
תנאי סף
בעל הסמכה מקצועית המוכרת ע"י המדינה. ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע ( מוקדם , מפורט ופיקוח עליון ) של לפחות  שלושה פרוייקטים ציבוריים אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.
הסברה
0 תחומים
הסברה ויחסי ציבור - תקשורת דיגיטאלית ורשתות חברתיות
תנאי סף
בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג בתחום רלוונטי או תעודה המעידה על הכשרה בתחומים הנדרשים. נסיון מוכח ומוצלח בעבודה של לפחות שני פרוייקטים מול גופים ציבוריים במהלך של 3 השנים האחרונות ביעוץ, בהובלה ובלווי נוכחות דיגיטאלית ברשתות חברתיות ובמרחב הסייבר. נסיון של לפחות חמישה פרוייקטים נוספים עבור לקוחות גדולים (שמחזור פעילותם פעילותם השנתי עולה על 50 מליון ₪ או שמעסיקים לפחות 100 עובדים)
חינוך
0 תחומים
הנחייה מקצועית - אנתרופולוגיה וחינוך
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות מתאים להנחיות לצוות מורים והורי תלמידים בגילאי בי"ס יסודי. מתמחה בפדגוגיה חדשנית וחינוך
הנחייה מקצועית - חדשנות פדגוגית
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם התמחות בחדשנות
הנחייה מקצועית - חינוך ופסיכולוגיה
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות מתאים להנחיות לצוות מורים והורי תלמידים בגילאי בי"ס יסודי.
הנחייה מקצועית - טבע וסביבה
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
הנחייה מקצועית - מוזיקה
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
הנחייה מקצועית - משחוק בהוראה ולמידה
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם התמחות במשחוק בחינוך
הנחייה מקצועית - עמלנות
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
הנחייה מקצועית - שילוב טכנולוגיה בחינוך
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם התמחות בטכנולוגיה בחינוך
הנחייה מקצועית - תהליכי מדידה והערכה
תנאי סף
תעודה 3 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר בתחום של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם התמחות במדידה והערכה בארגונים ובחינוך
ייעוץ וניהול פרויקטים אסטרטגיים בתחום החינוך
תנאי סף
בעל תואר שני ממוסד המוכר ע"י המל"ג. ניסיון מעשי בניהול לפחות 3 פרויקטים אסטרטגיים בתחום החינוך והחברה בארגונים בשבע השנים האחרונות בהיקף של לפחות מליון ₪ לכל פרויקט, או ניסיון בניהול שני פרויקטים בהיקף של שני מליון ₪ כל אחד בשבע השנים האחרונות. יש להציג אסמכתאות. נסיון מוכח ומוצלח של לפחות שבע שנים בניהול במערכות ציבוריות.
יעוץ פדגוגי - אסטרטגיה חינוכית
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום 5 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
יעוץ פדגוגי - חינוך בלתי פורמלי
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום 5 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
יעוץ פדגוגי - חינוך פורמלי
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום 5 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
יעוץ פדגוגי - חנ"מ
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום 5 שנים נסיון או נסיון ניהולי בכיר של 5 שנים לפחות ניסיון רלוונטי בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם
ישובים
0 תחומים
ייעוץ וליווי ישובים
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בתהליכי ליווי בישובים קהילתיים במרחב הכפרי של 5 שנים לפחות
מתמחים בהתמודדות במצבי חירום וליווי תהליכי בישובים
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בהעברת קורסים והדרכות במצבי חירום למגזר הכפרי
כספים ושכר
0 תחומים
כספים – ארנונה שרותי פיקוח
תנאי סף
א. הכשרה מקצועית כאדריכל ו/או הנדסאי אדריכלות או לחילופין מהנדס בנין
ב. בעלת ניסיון בביצוע מדידות לסקר נכסים של לפחות 3 שנים
ג. בעל/ת וותק של עיסוק בתחום של פיקוח ארנונה 1 שנים לפחות
ד. במהלך ה-1 השנים האחרונות ייעץ/ניהל/פיקח בנושא ארנונה עבור מועצה אזורית
ניהול תיקי השקעות
תנאי סף
כל התנאים במצטבר - יחיד שהוא עוסק מורשה או שותפות או תאגיד. בעל/ת רישיון לניהול תיקי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק 1995. בעל וותק וניסיון בניהול תיקי השקעות בתקופה של לפחות 3 שנים רצופות החל משנת 2015 ואילך. בין לקוחותיו של המציע בשנים 2020-2018 , נמנים לפחות שני לקוחות מהמגזרים הבאים: רשויות מקומיות, או חברות עירוניות, או תאגידי מים וביוב. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע, נכון למועד הגשת ההצעה הינו לפחות מיליארד ₪
שכר - הוראה
תנאי סף
לפחות 3 שנות נסיון ב 5 שנים האחרונות בחשבות שכר לעובדי חינוך והוראה בדירוגים הרלוונטיים ברשויות המקומיות בעל תעודת חשב שכר
שכר - עובדי חינוך
תנאי סף
לפחות 3 שנות נסיון ב 5 שנים האחרונות בחשבות שכר לעובדי חינוך והוראה בדירוגים הרלוונטיים ברשויות המקומיות בעל תעודת חשב שכר
משפטי
0 תחומים
ייעוץ וליווי משפטי להגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים במתקנים צבאיים ובטחונים
תנאי סף
כל התנאים במצטבר - עו"ד חבר בלשכת עורכי הדין בישראל בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במהלך 7 השנים האחרונות לפני פרסום הודעה זו בייעוץ וליווי משפטי להגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים במתקנים צבאיים ובטחונים
רווחה / קהילה / בריאות
0 תחומים
דיור מוגן - יעוץ וליווי להקמת ו/ או לניהול מתחם דיור מוגן ושירותים אזוריים לוותיקים
תנאי סף
תואר אקדמי בתחום הזקנה או לימודי ניהול בתי אבות 8 שנים לפחות בתחום ניהול בית אבות / דיור מוגן / מחלקות סיעודיות. נסיון מעשי מוכח במהלך השנים 2016 ואילך ביעוץ / ניהול בתחום הקמת דיור מוגן חדש אחד לפחות, שכלל: ניתוח צרכים יחודיים , גיבוש פרוגראמת תמהיל השירותים והפונקציות , המפרט הטכני וגודל שטחים נדרשים. בניית תכנית עסקית להפעלה השוטפת
מטפלים / מדריכים - הדרכה מקצועית לעו"ס
תנאי סף
תואר שני בעבודה סוציאלית/פסיכולוגיה 2 שנות ניסיון לפחות בתחום
מטפלים / מדריכים - הדרכת הורים
תנאי סף
תואר ראשון בעבודה סוציאלית או תואר שני בפסיכולוגיה 2 שנות ניסיון לפחות בתחום
מטפלים / מדריכים - הנחיית קבוצות
תנאי סף
תואר ראשון בעבודה סוציאלית / פסיכולוגיה /פסיכו תרפיה ובוגר קורס הנחיית קבוצות 2 שנות ניסיון לפחות בתחום
מטפלים / מדריכים - מטפלים רגשיים באמצעים יצירתיים
תנאי סף
תואר ראשון ותעודת מטפל ממוסד מוכר שנה ניסיון לפחות בתחום
מטפלים / מדריכים - משפחתיים/זוגיים
תנאי סף
תואר שני בעבודה סוציאלית או פסיכולוגיה ותעודת מטפל משפחתי /זוגי מוסמך 5 שנות ניסיון לפחות בתחום הטיפול
פסיכולוגים - אבחון
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום פסוכולוג מומחה /מדריך בעל וותק של לפחות 5 שנים מומחה או מדריך. מדריך בנושאי התמחות ספציפיים (טיפול על סוגיו השונים, אבחון, טיפול קבוצתי, התערבות ואבחון מערכתי, פסיכופתולוגיה למיניה, טכניקות טיפוליות, עבודה עם הורים וכדומה).
פסיכולוגים - הדרכה מקצועית
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום פסוכולוג מומחה /מדריך בעל וותק של לפחות 5 שנים מומחה או מדריך. מדריך בנושאי התמחות ספציפיים (טיפול על סוגיו השונים, אבחון, טיפול קבוצתי, התערבות ואבחון מערכתי, פסיכופתולוגיה למיניה, טכניקות טיפוליות, עבודה עם הורים וכדומה).
פסיכולוגים - הדרכת הורים
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום פסוכולוג מומחה /מדריך בעל וותק של לפחות 5 שנים מומחה או מדריך. מדריך בנושאי התמחות ספציפיים (טיפול על סוגיו השונים, אבחון, טיפול קבוצתי, התערבות ואבחון מערכתי, פסיכופתולוגיה למיניה, טכניקות טיפוליות, עבודה עם הורים וכדומה).
פסיכולוגים - יעוץ
תנאי סף
השכלה רלוונטית לתחום פסוכולוג מומחה /מדריך בעל וותק של לפחות 5 שנים מומחה או מדריך. מדריך בנושאי התמחות ספציפיים (טיפול על סוגיו השונים, אבחון, טיפול קבוצתי, התערבות ואבחון מערכתי, פסיכופתולוגיה למיניה, טכניקות טיפוליות, עבודה עם הורים וכדומה).
רווחה שירותים חברתיים קהילה וחוסן
תנאי סף
תואר ראשון במדעי החברה או אקדמי ם הכשרה ביעוץ ארגוני 3 שנות ניסיון לפחות בתחום הייעוץ
תחומים מיוחדים
0 תחומים
קידום פרוייקטים לפיתוח תשתיות מפתח אזוריות - יעוץ, הדרכה ולווי למימוש החלטות הרשות המחוקקת והמבצעת לתכנון, אישור וביצוע תשתיות אזוריות.
תנאי סף
לפחות 4 שנות נסיון ב 5 שנים האחרונות מול גורמי שלטון בעשיה פרלמנטרית, מהן לפחות שנתיים בקידום הצעות חוק והצעות לממשלה.
תעסוקה
0 תחומים
הנחייה וקורסים להכוונה מקצועית
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בייעוץ והכוונה ללימודים
הנחיית קבוצות למחפשי עבודה
תנאי סף
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר שני בעל ניסיון בייעוץ לחיפוש עבודה במגזר הכפרי