עיריית מודיעין עילית
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים

עיריית מודיעין עילית מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
לצפייה במסמכי נוהל מאגר היועצים - לחצו כאן
לצפייה במסמכי נוהל מאגר המטפלים / המאבחנים - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
נספח א' – התחייבות להיעדר ניגוד עניינים - הורדה
נספח ב' – תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים - הורדה


נכון ליום ה- 10/07/2022 ההרשמה למאגר היועצים פתוחה ללא הגבלת זמן.
עם זאת העירייה תהיה רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר העירייה.
היועצים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר העירייה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בקישור הבא - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
logo
שלום לך יועץ יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".