החברה לפיתוח מזרח ירושלים
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים

החברה לפיתוח מזרח ירושלים מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
לצפייה במסמכי הנוהל - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - הורדה
2. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין - הורדה
3. תצהיר והתחייבות חוק שיוויון זכויות - הורדה


נכון ליום ה- 01/08/2022 ההרשמה למאגר היועצים פתוחה עד לתאריך 31/10/2022.
עם זאת החברה תהיה רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר החברה.
היועצים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר החברה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בקישור הבא - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
שלום לך יועץ יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".