מועצה מקומית ראש פינה
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של ספקים

המועצה המקומית ראש פינה מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המועצה.
לצפייה במסמכי הנוהל - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. הצהרה על שמירת סודיות -הורדה
2. תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים - הורדה
3. תצהיר היעדר ניגוד עניינים - הורדה
4. תצהיר היעדר הרשעה פלילית - הורדה


נכון ליום ה- 01/06/2022 ההרשמה למאגר הספקים פתוחה ללא הגבלת זמן.
עם זאת המועצה תהיה רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר המועצה.
הספקים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר המועצה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בקישור הבא - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
logo
שלום לך ספק יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".