עיריית סח'נין
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים

עיריית סח'נין מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
לצפייה במסמך הקול הקורא - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים - הורדה
2. שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - הורדה
3. הצהרה על שמירת סודיות - הורדה


נכון ליום ה- 28/06/2022 ההרשמה למאגר היועצים תהא פתוחה עד לתאריך 30/07/2022.
עם זאת, העירייה תהא רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר העירייה.
היועצים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר העירייה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו במייל - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
שלום לך יועץ יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".