עיריית סח'נין
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של ספקים

עיריית סח'נין מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של העירייה.
לצפייה במסמכי הנוהל - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים - הורדה
2. שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - הורדה
3. הצהרה על שמירת סודיות -הורדה


נכון ליום ה- 01/02/2023 ההרשמה למאגר הספקים פתוחה ללא הגבלת זמן.
עם זאת העירייהתהיה רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר העירייה.
הספקים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר העירייה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בקישור הבא - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
logo
שלום לך ספק יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".