מועצה אזורית באר טוביה
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של ספקים

המועצה האזורית באר טוביה מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המועצה.
לצפייה במסמך הקול הקורא - לחצו כאן


מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים - הורדה
2. תצהיר בדבר קרבה משפחתית - הורדה
3. תצהיר בטיחות לקבלנים - הורדה
4. תצהיר העסקת עובדים זרים - הורדה
5. תצהיר דיני עבודה - הורדה
6. נספח סודיות - הורדה
7. תנאי סף לקבלני הסעות - הורדה


נכון ליום ה- 01/12/2021 ההרשמה למאגר הספקים פתוחה לרישום עד לתאריך 31/01/2022.
עם זאת, המועצה תהא רשאית לקבוע מועד לסיום ההרשמה למאגר והודעה על כך תפורסם באתר המועצה.
הספקים נדרשים לעקוב אחר ההודעות בנושא באתר המועצה.


לשאלות נוספות אנא פנו אלינו במייל - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
שלום לך ספק יקר!

 

שלום רב,

טרם התחלת תהליך הרישום למאגר, יש לקרוא את הנחיות הרישום המופיעות מימין.

לאחר מכן, לחץ על כפתור "התחל ברישום" או התחבר במידה ונרשמת בעבר במערכת "מאגרים".